Ciekawe artykuły

Co powinieneś widzieć o soczewkach
Odpowiedzi na najczęstrze pytania
Budowa ludzkiego oka
Dowiedz się jak funkcjinuje ludzkie oko
Co nowego
poznaj najnowsze trendy
Ciekawe artykuły o soczewkach, poznaj najnowsze trendy

Ile kosztuje wysyłka?

Poczta Polska
10zł - przy płatności przelewem
15zł - przy odbiorze
Kurier
16zł - przy płatności przelewem
20zł - przy odbiorze

Jak mogę zapłacić?

Przelewem
Przy odbiorze
Płatnościami internetowymiInformacje przed zakupem 2

Bezpieczeństwo transakcji

Państwa dane zapisane w naszym serwisie, nie będą udostępniane osobom trzecim oraz nie będą wykorzystywane w celach niezgodnych z prawem i ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi. Ochrona Państwa danych i przeprowadzanych transakcji w naszym serwisie, jest bardzo ważnym punktem naszej działalności. Szanujemy prywatność każdej osoby, która odwiedza nasze strony internetowe. Jakiekolwiek informacje zebrane na Państwa temat będą wykorzystywane wyłącznie do wykonania czynności związanych z obsługą zamówień.

Dostosowujemy tak warunki naszej pracy, aby spełnić powyższe cele. Dajemy Państwu możliwość przeglądania naszej oferty i udostępniamy wszelkie informacje bez potrzeby logowania sie w naszym serwisie. Wyjątkiem jest Program Lojalnościowy dla stałych Klientów, gdzie aby móc za darmo otrzymywać produkty za uzbierane punkty, należy się zalogować.

Bezpieczeństwo dostaw

Gwarantujemy 100% bezpieczeństwa dostawy zamówionych produktów. Każdy wysyłany przez nas towar jest ubezpieczony do pełnej jego wartości. Przesyłki są oklejane taśmą by mieli Państwo pewność, że nikt ich nie otwierał po opuszczeniu magazynu. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do stanu opakowania, prosimy stanowczo nie odbierać przesyłki.

Po odebraniu przesyłki, prosimy sprawdzić zawartość w obecności kuriera i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, spisać z kurierem protokół szkody, koniecznie zachowując 1 egzemplarz. Należy poinformować nas o zdarzeniu używając formularza kontaktowego na naszej stronie, podając numer zamówienia oraz zaznaczając, czy oczekujecie Państwo ponownej wysyłki towaru, czy zwrotu zapłaty. Tylko w ten sposób możliwe jest uzyskanie ochrony ubezpieczeniem transportowym.

Akceptowane formy płatności

Możliwe są następujące formy płatności:

Za pobraniem: płaci się gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze towaru lub w kasie punktu odbioru osobistego.

Przelewem: po przyjęciu zamówienia do realizacji, prosimy w e-mailu o dokonanie przelewu. Paczka jest wysyłana jak tylko pieniądze wpłyną na nasze konto, a zamówienie zostanie skompletowane. Niestety nie możemy dokonać wysyłki na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu. Wpływy są sprawdzane kilkakrotnie w ciągu dnia.

Płatność w kanale elektronicznym:

płatność kartą: po złożeniu zamówienia w sklepie, zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę eCard w celu dokonania płatności. Bezpiecznej autoryzacji dokonuje firma Płatnosci.pl a żadne dane dotyczące karty płatniczej nie są przekazywane do sklepu. W przypadku nieudanej autoryzacji, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy w celu dokonania zmiany formy płatności.

Wystawianie faktur VAT

Na każdy sprzedawany przez nas towar wystawiamy fakturę VAT według danych podanych w zamówieniu. Dla każdego zamówienia wystawiana jest jedna faktura. Faktury VAT drukowane są z datą wysyłki towaru i nie ma możliwości zmiany tej daty. W celu uzyskania duplikatu faktury, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy.

Gwarancja na produkty

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z niezakupionymi produktami prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy. prosimy zapoznać się z rgulaminemregulaminu który cytujemy poniżej.

Zasady bezpiecznego użytkowania wyrobów medycznych

1. Towary znajdujące się w sklepie internetowym www.1001soczewek.pl są wyrobami medycznymi i powinny być używane ze szczególnym uwzględnieniem wskazówek zawartych w instrukcjach używania jak również zaleceniach specjalistów.

2. Zamawiający (użytkownik) oświadcza, że:

- rodzaj i parametry zamówionych soczewek kontaktowych zostały dobrane przez lekarza okulistę indywidualnie do potrzeb użytkownika soczewek,

- w badaniu okulistycznym nie stwierdzono indywidualnych przeciwwskazań do używania zamówionych soczewek kontaktowych,

- użytkownikowi znane są prawidłowe zasady użytkowania soczewek kontaktowych, sposób nakładania, zdejmowania, pielęgnacji soczewek i potrafi wykonywać te czynności samodzielnie,

- został poinstruowany przez lekarza okulistę o sposobie postępowania w przypadku stwierdzenia objawów niepożądanych związanych z używaniem soczewek kontaktowych i zobowiązuje się stosować do tych zaleceń,

- zobowiązuje się do stosowania soczewek kontaktowych według zaleceń lekarza okulisty, ze szczególnym uwzględnieniem zalecanego trybu i czasu noszenia soczewek, systematycznej wymiany soczewek, terminów wizyt kontrolnych oraz zachowania zasad higieny przy używaniu soczewek.

Możliwość zwrotu towaru

 

Zwrot Produktów

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.

 2. Sprzedawcanie udziela Kupującym gwarancji w rozumieniu art. 577 §1 Kodeksu cywilnego, informuje natomiast o znanych mu gwarancjach udzielonych dla Produktów przez producentów.

 3. Wyłącznie Konsument, na podstawie art. 27 Ustawy, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów wskazanych w art. 33, art. 34 Ustawy w terminie 14 dni licząc od wydania Produktów, przy czym do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem, wg następującego wzoru:

-Adresat: Justyna Szpotańska J & M Prestige 1001soczewek.pl ul. Toruńska 52D/7, 86-050 Solec Kujawski

-Ja ( imię i nazwisko Konsumenta)niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: (wskazanie Produktów)

-Data zawarcia odbioru Produktów:

-Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

-Adres konsumenta(-ów):

-Podpis konsumenta(-ów):

-Data:

 1. W przypadku odstąpienia od umowy,umowa jest uważana za niezawartą.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór wskazano w ust. 3, lub wg wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy, na formularzu udostępnianym przez Sprzedawcę pod adresem wwwlub w innej formie zgodnej z Ustawą.

 3. Konsument jest zobowiązany zwrócić rzecz Sprzedawcyniezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił on od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.

 4. Sprzedawca, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Ustawy.

 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty dokonanej przez Konsumenta takim samym sposobem płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu zapłaty, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone wyłącznie w pisemnej formie.

 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone zanim Sprzedawca przyjął Zamówienie sprawia, że oferta złożona przez Konsumenta przestaje go wiązać.

 8. Konsument odsyła Produkty na własny koszt, ponosząc bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Korzystanie z przechowalni

Przechowalnia to schowek, do którego można dodawać interesujące produkty. Dzięki wykorzystaniu przechowalni przy następnym logowaniu nie trzeba szukać produktów na nowo, wystarczy przejść do przechowalni. Dodatkowo informację o produktach z przechowalni można wysłać znajomym na email celem pokazania lub prezentacji.

Odbiór osobisty

Zamówione towary można odbierać osobiście w punkcie odbioru w Solcu Kujawskim.

UWAGA! Prosimy, aby po przesyłki zgłaszali się Państwo dopiero po otrzymaniu od nas maila z informacją, że zamówienie gotowe jest do odbioru.


Punkt odbioru osobistego w Solcu Kujawskim mieści się w Soleckim Parku Przemysłowym przy ulicy Unii Europejskiej 4 pokój B6.

Rejestrowanie Cookie

Polityka prywatności i polityka cookies

1001soczewek.pl

 1. Administratorem danych osobowych jest Justyna Szpotańska prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod firmą Szpotańska Justyna J & M Prestige z siedzibą ul. Toruńska 52D/7, 86-050 Solec Kujawski, NIP 9532427092, REGON: 340064494 zwana dalej Administratorem.

 2. Przez Sklep rozumie się sklep internetowy 1001soczewek.pl Znajdujący się pod adresem internetowym: http://www.1001socewek.pl prowadzony przez Administratora danych.

 3. Udostępnienie przez Kupującego swoich danych osobowych Administratorowi jest w pełni dobrowolne i stanowi wyłączną samodzielną decyzję Kupującego.

 4. Administrator przetwarza dane osobowe Kupujących w zgodzie z zapisami:

 1. Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

 2. Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

 3. rozporządzenia z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Kupującego niezbędne w celach prawem dozwolonych:

 1. nazwisko i imiona;

 2. numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

 3. numer ewidencyjny NIP,

 4. adres zameldowania na pobyt stały;

 5. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

 6. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego;

 7. adresy elektroniczne.

 1. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Kupującym, Administrator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

 2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych, w szczególności poprzez zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

 3. Dane osobowe zbierane są na potrzeby Administratora i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej jego przedsiębiorstwa, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych (o ile Kupujący wyrazi na to stosowną zgodę), z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych wprzepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej.

 4. Kupujący może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie kursorem dodatkowych pól formularzy Zamówienia, aby podane przez Kupującego dane osobowe były przetwarzane do innych celów marketingowych Administratora, zwłaszcza w celu informowania Kupującego o nowych produktach oraz promocjach handlowych.

 5. Kupujący ma prawo do każdoczesnego, nieodpłatnego:

 1. wglądu do swoich danych,

 2. poprawienia, zmiany ich treści,

 3. żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz do usunięcia swoich danych, które to żądania należy zgłosić Administratorowi.

 1. Korzystanie ze Sklepu, w tym przeglądanie jego treści powoduje, że w pamięci urządzeń za pośrednictwem, których Kupujący dokonuje tych czynności zapisywane są tzw. pliki cookies tj pliki tekstowe (lub o podobnej funkcjonalności), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu.

 2. Pliki cookies wykorzystywane są w Sklepie za zgodą Kupującego, przy czy zgoda ta może zostać wyrażona poprzez zaznaczenie zgody podczas wyświetlenia się na urządzeniu strony startowej Sklepu wraz z odpowiednimi ustawieniami przeglądarki internetowej, z której korzysta Kupujący a która zezwala na zapis w pamięci urządzenia plików cookies.

 3. Kupujący ma możliwość usuwania plików cookies po każdorazowym zakończeniu korzystania ze Sklepu, może również poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej ograniczyć lub całkowicie wyłączyć zapisywanie w pamięci urządzeń plików cookies.

 4. Ograniczenia wprowadzone przez Kupującego w korzystaniu z plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu, zwłaszcza w zakresie dot. plików cookies wskazanych w pkt. 15 ppkt 1 i 2.

 5. Administrator nie korzysta z plików cookies do:

 1. Identyfikowania Kupujących,

 2. Ustalania ich tożsamości,

 3. Wpływania na funkcjonowanie urządzeń Kupujących

 1. Pliki cookies, zależnie od ich rodzaju, umożliwiają Administratorowi zwłaszcza:

 1. Zapewnienia bezpieczeństwa Kupującym podczas korzystania przez nich ze Sklepu,

 2. Pozyskiwanie niezindywidualizowanych danych statystycznych dot. Sklepu,

 3. Badania czy funkcjonalności Sklepu spełniają oczekiwania Kupujących,

 4. Dostosowywanie treści Sklepu do potrzeb Kupującego,

 5. Dostosowywanie funkcjonalności Sklepu do potrzeb Kupującego,

 6. Zapamiętywania preferowanych przez Kupującego ustawień.

 1. Administrator w toku świadczenia usług posługuje się:

 1. „Plikami cookies” o charakterze tymczasowym, które są usuwane po zakończeniu korzystania przez Kupującego ze Sklepu (zamknięcie strony),

 2. „Plikami cookies” o charakterze trwałym, które pozostając w pamięci urządzenia przez oznaczony czas i są stosowane za każdym korzystaniem przez Kupującego ze Sklepu.

 1. Administrator stosuje następujące rodzaje „plików cookies”:

 1. Pliki cookies umożliwiające korzystanie przez Kupujących z funkcjonalności Sklepu– w szczególności zapewniając możliwość zalogowania się do niego (autoryzacja) i utrzymania sesji oraz zamawiania przez Kupujących produktów.

 2. Pliki cookies odpowiedzialne za bezpieczeństwo zakupów – umożliwiające dokonywanie przez Kupujących bezpiecznych zamówień.

 3. Pliki cookies pozwalające na zapamiętywanie wybranych przez Kupujących indywidualnych ustawień Sklepu.

 4. Pliki cookies o charakterze użytkowym służące pozyskiwaniu przez Administratora danych statystycznych.

 5. Pliki cookies o charakterze reklamowym umożliwiające dostarczanie Kupującemu treści reklamowych dostosowanych do jego zainteresowań

 1. Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies” w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Jeżeli Kupujący zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie Administratora chciałby je skasować, może to zrobić zgodnie z informacją znajdującą się w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 2. Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies” w celu umożliwienia przez Administratora oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajduje się w plikach pomocy przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików cookies Google Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania Sklepu. Jeżeli Kupujacy zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie Administratora chciałby je skasować, może to zrobić zgodnie z informacją znajdującą się w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 3. Administrator umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu cookies na swoich stronach. Są to m.in. podmioty udostępniające tzw. wtyczki społecznościowe, w szczególności serwis Facebook. Administrator umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, Kupujący loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies