Polityka prywatności i polityka cookies

                                                                         
1. Administratorem danych osobowych jest Justyna Szpotańska prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod firmą J&M PRESTIGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dawniej J&M Prestige Justyna Szpotańska) z siedzibą ul. Unii Europejskiej 4/B3, 86-050 Solec Kujawski, NIP 5543013222, REGON: 525191640 zwana dalej Administratorem.

2. Przez Sklep rozumie się sklep internetowy 1001soczewek.pl znajdujący się pod adresem internetowym: http://www.1001soczewek.pl prowadzony przez Administratora danych .

3. Udostępnienie przez Kupującego swoich danych osobowych Administratorowi jest w pełni dobrowolne i stanowi wyłączną samodzielną decyzję Kupującego .

4. Administrator przetwarza dane osobowe  Kupujących w zgodzie z zapisami:
1) RODO oznacza ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
2) Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych

3) Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z poźn. zm.)

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:
a) niezbędność do wykonania umowy sprzedaży zawartej z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np.  art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obsługa reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) tzw. prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych
celem założenia i utrzymywania konta użytkownika
dla celów marketingowych po zakończeniu stosunku prawnego między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym na przesyłanie newslettera i SMS-ów z ofertą marketingową.


6. Administrator będzie przetwarzał  dane osobowe Kupującego, aby:
1) zawrzeć umowę sprzedaży i wypełniać jej warunki,
2) wykonywać rozliczenia finansowe,
3) wysyłać informacje handlowe, prowadzić kampanie reklamowe i inne działania marketingowe,
4) sprzedawać produkty.


7. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Kupującego:
1) nazwisko i imiona;
2) adres zamieszkania
3) adres dostawy
4) kraj pochodzenia
5) adres e-mail
6) numer telefonu  


8. Administrator zapewnia bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych, poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych wskazanych w Polityce Ochrony Danych Osobowych,  w szczególności poprzez zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

9. Dane osobowe zbierane są na potrzeby Administratora i przetwarzane w celu realizacji przedmiotu działalności gospodarczej jego przedsiębiorstwa, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

10. Kupujący może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie kursorem dodatkowych pól formularzy Zamówienia , aby podane przez Kupującego dane osobowe były przetwarzane do innych celów marketingowych Administratora , zwłaszcza w celu informowania Kupującego o nowych produktach oraz promocjach handlowych (newsletter).

11. Dane osobowe Kupującego  będą przechowywane przez okres obowiązywania  rękojmi/gwarancji jakości a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych po zrealizowaniu umowy sprzedaży, do czasu jej cofnięcia lub usunięcia konta użytkownika.
 
12. Dane osobowe Kupującego nie  będą przekazywane do państwa trzeciego.

13. Dane osobowe Kupującego  nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani w tym profilowaniu.

14. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać dalej dane osobowe Kupującego – jeśli będzie to konieczne w celu wykonania umowy sprzedaży. Administrator przekaże dane osobowe Kupującego wyłącznie trzem grupom:
1) osobom przeze mnie upoważnionym – moim pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
2) podmiotom przetwarzającym – którym zlecę czynności wymagające przetwarzania danych,
3) innym odbiorcom danych – np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, hostingodawcom, biurom rachunkowym, dostawcom systemów mailingowych.


15. Kupujący ma prawo do  nieodpłatnego:

1) żądania udostępniania swoich danych osobowych,
2) ich sprostowania,
3) usunięcia,
4) ograniczenia przetwarzania,
5) wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych osobowych,
6) przenoszenia danych osobowych;
7) cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałam na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem;
8) wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

16. Kupujący  ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w   dowolnym  momencie gdy:
a) Przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub
b) Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego
a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś;


17. Uprawnienia, o których mowa w punkcie 15) i 16)   Klient może realizować poprzez przesłanie żądania na adres e-mail: sklep@1001soczewek.pl  

18. Korzystanie ze Sklepu , w tym przeglądanie jego treści powoduje, że w pamięci urządzeń za pośrednictwem, których Kupujący dokonuje tych czynności zapisywane są tzw. pliki cookies tj  pliki tekstowe (lub o podobnej funkcjonalności), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu .
19. Pliki cookies wykorzystywane są w Sklepie za zgodą Kupującego , przy czy zgoda ta może zostać wyrażona poprzez zaznaczenie zgody podczas wyświetlenia się na urządzeniu strony startowej Sklepu wraz z odpowiednimi ustawieniami przeglądarki internetowej, z której korzysta Kupujący a która zezwala na zapis w pamięci urządzenia plików cookies.
20. Kupujący ma możliwość usuwania plików cookies po każdorazowym zakończeniu korzystania ze Sklepu , może również poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej ograniczyć lub całkowicie wyłączyć zapisywanie w pamięci urządzeń plików cookies.
21. Ograniczenia wprowadzone przez Kupującego w korzystaniu z plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu , zwłaszcza w zakresie dot. plików cookies wskazanych w pkt. 15 ppkt 1 i 2.
22.  Administrator nie korzysta z plików cookies do:
1) Identyfikowania Kupujących ,
2) Ustalania ich tożsamości,
3) Wpływania na funkcjonowanie urządzeń Kupujących
23. Pliki cookies, zależnie od ich rodzaju, umożliwiają Administratorowi zwłaszcza:
i. Zapewnienia bezpieczeństwa Kupującym podczas korzystania przez nich ze Sklepu ,
ii. Pozyskiwanie niezindywidualizowanych danych statystycznych dot. Sklepu ,
iii. Badania czy funkcjonalności Sklepu spełniają oczekiwania Kupujących ,
iv. Dostosowywanie treści Sklepu do potrzeb Kupującego ,
v. Dostosowywanie funkcjonalności Sklepu do potrzeb Kupującego ,
vi. Zapamiętywania preferowanych przez Kupującego ustawień.
24. Administrator w toku świadczenia usług posługuje się:
vii. „Plikami cookies" o charakterze tymczasowym, które są usuwane po zakończeniu korzystania przez Kupującego ze Sklepu (zamknięcie strony),
viii. „Plikami cookies" o charakterze trwałym, które pozostając w pamięci urządzenia przez oznaczony czas i są stosowane za każdym korzystaniem przez Kupującego ze Sklepu .
25. Administrator stosuje następujące rodzaje „plików cookies":
ix. Pliki cookies umożliwiające korzystanie przez Kupujących z funkcjonalności Sklepu - w szczególności zapewniając możliwość zalogowania się do niego (autoryzacja) i utrzymania sesji oraz zamawiania przez Kupujących produktów.
x. Pliki cookies odpowiedzialne za bezpieczeństwo zakupów - umożliwiające dokonywanie przez Kupujących bezpiecznych zamówień.
xi. Pliki cookies pozwalające na zapamiętywanie wybranych przez Kupujących indywidualnych ustawień Sklepu .
xii. Pliki cookies o charakterze użytkowym służące pozyskiwaniu przez Administratora danych statystycznych.
xiii. Pliki cookies o charakterze reklamowym umożliwiające dostarczanie Kupującemu treści reklamowych dostosowanych do jego zainteresowań
26. Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies" w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Jeżeli Kupujący zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie Administratora chciałby je skasować, może to zrobić zgodnie z informacją znajdującą się w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
27. Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies" w celu umożliwienia przez Administratora oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajduje się w plikach pomocy przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików cookies Google Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania Sklepu . Jeżeli Kupujacy zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie Administratora chciałby je skasować, może to zrobić zgodnie z informacją znajdującą się w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
28. Administrator umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu cookies na swoich stronach. Są to m.in. podmioty udostępniające tzw. wtyczki społecznościowe, w szczególności serwis Facebook. Administrator umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, Kupujący loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies